DIDACTIC TRAINING PROJECT

1. ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Phòng thực hành thủy khí - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phòng thực hành thủy khí

Phòng được trang bị các bộ thí nghiệm khí nén cơ bản TP 101; Bộ thiết bị thí nghiệm điện – khí nén cơ bản TP 201; Bộ thiết bị điện – khí nén trình độ nâng cao TP 202; Bộ thiết bị thí nghiệm thủy lực cơ bản TP 501; Bộ thiết bị thí nghiệm điện – thủy lực cơ bản TP 601.

Trạm thực hành MPS - ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phòng thí nghiệm, thực hành MPS

Phòng được trang bị hệ thống sản xuất linh hoạt với 9 module (9 trạm MPS) do hãng Festo cung cấp bao gồm: Trạm cấp phôi; trạm kiểm tra; trạm gia công; trạm phân nhánh; trạm tay gắp; trạm phân loại; trạm gắp và đặt; trạm ép với xylanh đặc biệt; trạm kho.


 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG


 

3. CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI


 

4. CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI


 

5. TRUNG CẤP NGHỀ HÙNG VƯƠNG 2017


 

6. CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ LILAMA II


 

7. ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

PTN Cơ điện tử - Cao đẳng quốc tế miền Đông

VIETNAM | Ho Chi Minh City |Solution Center

Lot E2-M1, IT & Automation Training Center, Hi-Tech Park (SHTP), Thu Duc City, Vietnam
T +84 (28) -5448 2001
T +84 (28) -5448 2002
T +84 (28) -3600 2099
F +84 (28) -5445 5486

VIETNAM | Hanoi| Solution Center

86 Le Trong Tan Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
T +84 (24) – 3 974 6889
F +84 (24) – 3 974 6865