DIDACTIC EQUIPMENT

GUNT Cung cấp thiết bị đào tạo dạy nghề cho các trường Cao đẳng, Đại hoc trong các lĩnh vực:

1. CƠ KHÍ

2. CƠ ĐIỆN TỬ

3. KỸ THUẬT NHIỆTĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

4. CƠ LƯU CHẤT

5. ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

6. NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG


 


VIETNAM | Ho Chi Minh City |Solution Center

Lot E2-M1, IT & Automation Training Center, Hi-Tech Park (SHTP), Thu Duc City, Vietnam
T +84 (28) -5448 2001
T +84 (28) -5448 2002
T +84 (28) -3600 2099
F +84 (28) -5445 5486

VIETNAM | Hanoi| Solution Center

86 Le Trong Tan Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
T +84 (24) – 3 974 6889
F +84 (24) – 3 974 6865