Gira E2 frames with inscription space Pure white matt

0.00

CALL: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Head Quarter   Solution Center
148 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam   29 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam                       
  • T +84 (8) – 3829 8901
  • F +84 (8) – 3829 5486
 
  • T +84 (4) – 3 974 6889
  • F +84 (4) – 3 974 6865
thienviet@provina-vn.com    provinahan@hn.vnn.vn

Description

Gira E2 frames with inscription space Pure white matt


Specification    OrderNo.     Packing unit     Add to Cart
1-gang 1091 22 10
2-gang horizontal 1092 22 10
2-gang vertical 1102 22 10
3-gang horizontal 1093 22 1/5
3-gang vertical 1103 22 1/5
4-gang horizontal 1094 22 1/5
4-gang vertical 1114 22 1/5
5-gang horizontal 1095 22 1/5
5-gang vertical 1115 22  1/5