Gira ClassiX Art frames Bronze + black

0.00

CALL: LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT
Head Quarter   Solution Center
148 Bis Nam Ky Khoi Nghia Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam   29 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam                       
  • T +84 (8) – 3829 8901
  • F +84 (8) – 3829 5486
 
  • T +84 (4) – 3 974 6889
  • F +84 (4) – 3 974 6865
thienviet@provina-vn.com    provinahan@hn.vnn.vn

Description

Gira ClassiX Art frames Bronze + black


Specification    OrderNo.     Packing unit     Add to Cart
1-gang 0211 662 1
2-gang 0212 662 1
2-gang without crossbar 1002 662 1
3-gang 0213 662 1
4-gang 0214 662 1
5-gang 0215 662 1